Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies
AutO-Mobiliteit
contact
T 088 585 85 85

Mag ik rijden voor mijn werk?

Wanneer u via de Eigen Verklaringsprocedure bij het CBR een rijbewijs behaald heeft, gelden daar in sommige gevallen beperkingen voor. Een van de mogelijke beperkingen is de privé-beperking (code 100, 101 of 102). Met een dergelijke privé-beperking mag u het rijbewijs alleen gebruiken voor privé-ritten en dus niet beroepsmatig of voor uw werk. Het CBR beslist of een dergelijke beperking opgelegd wordt.
  • Code 100: het rijbewijs mag alleen gebruikt worden voor privé-gebruik.
  • Code 101: het rijbewijs mag zowel privé gebruikt worden als tijdens beroepsmatig gebruik, niet zijnde vervoer van personen of het onder toezicht doen besturen van derden, voor maximaal vier uren per dag.
  • Code 102: Bioptisch Telescoop Systeem: Het rijden met een BTS is alleen toegestaan voor prive-gebruik. U mag dus niet voor uw werk rijden met een BTS. Na het behalen van een BTS-rijbewijs krijgt u code 102 op het rijbewijs die aangeeft dat u van een BTS gebruik moet maken. Deze code houdt automatisch ook in dat u alléén voor privé-aangelegenheden mag autorijden.

Regulier woon-werk verkeer behoort tot het prive-gebruik. U mag met een van deze codes dus wel met de auto van huis naar uw werk rijden en terug. Dat mag ook een wisselende locatie per dag zijn, maar niet meerdere locaties op één dag. Ritten tijdens het werk vallen niet onder het prive-gebruik, en deze mag u dus formeel niet maken met een rijbewijs met code 100 of 102. Achterliggend idee is dat u als chauffeur de volledige vrijheid moet hebben om een bepaalde rit niet te maken (bijvoorbeeld als het weer te slecht is, de route onbekend of het verkeer te druk). Werknemers hebben die vrijheid niet als ze voor hun werk op de weg zitten.
 

Advies BTS voor beroepsmatig autorijden

Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) is er een adviesrapport opgesteld over het beroepsmatig rijden met een Bioptisch Telescoop Systeem (BTS). Lees het complete advies.
 
Advies van de Commissie kort samengevat:
  • Uitbreiden van het BTS-gebruik van alleen privégebruik, naar beperkt beroepsmatig gebruik. Voor maximaal vier uur per dag. Dit geldt zowel voor het B- als het T-rijbewijs.
  • Het onderzoek en advies voor het BTS-rijden in het donker afwachten en het advies voor zowel het B- als het T-rijbewijs uitvoeren.
  • De verplichting tot het gebruik van een automatische schakeling bij gebruik van een BTS op een tractor of MMBS laten vervallen.
  • Het gebruik van een BTS met aanhangwagen toestaan voor zowel de categorie T als B+E.
 
Het is onbekend wanneer het ministerie een besluit neemt over het advies.