Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies
AutO-Mobiliteit
contact
T 088 585 85 85

Privacy en disclaimer

De informatie die wordt aangeboden op de Visio website is met grote zorg samengesteld. Visio kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de Visio website. Visio streeft er naar de website permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Privacystatement

De persoonlijke gegevens die u op de website invult, worden uitsluitend door Visio zelf gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel. Wij houden ons daarbij aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving. De website auto-mobiliteit.org bevat links naar andere sites. Deze sites kunnen andere privacy-regels hanteren. De betrokkene dient hier zelf alert op te zijn voordat gegevens worden verstrekt.  Lees het uitgebreide privacystatement op visio.org.

  

Meldpunt Kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.
Ga naar de pagina Meldpunt Kwetsbaarheden voor meer informatie over de manier van melden, de voorwaarden en spelregels.