Slecht zien en deelnemen aan het verkeer  

Zelfstandige mobiliteit, het zelfstandig verplaatsen onder andere in het verkeer zonder directe hulp van anderen, is belangrijk voor mensen om zelfstandig te kunnen functioneren. Dit bevordert een positief leef- en beweegpatroon en actieve deelname aan het maatschappelijke leven. Vooral in het verkeer kunnen mensen met een oogaandoening belemmeringen ervaren. Visio wil bijdragen aan verantwoorde verkeersdeelname. Daarom adviseert Visio personen met een oogaandoening op individuele basis.
 
Onder gemotoriseerd verkeer worden alle voertuigen verstaan die voorzien zijn van een motor. Visio maakt in haar advies onderscheid tussen snel verkeer en langzaam verkeer.
 
 
Foto van een auto

Snel verkeer

Onder het snelverkeer vallen motorvoertuigen zonder snelheidsbeperking. Deze pagina biedt informatie over het besturen van een auto, motor, bus of vrachtwagen.
Foto van een brommer

Langzaam verkeer

Onder het langzame verkeer vallen motorvoertuigen met een snelheidsbeperking van maximaal 45 km/u. Deze pagina biedt informatie over het besturen hiervan.