Visio maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de inhoud af te stemmen op uw wensen, verbeteringen aan te brengen, maar ook om de koppeling met social media eenvoudiger te maken. Lees meer over cookies
AutO-Mobiliteit
contact
T 088 585 85 85

Mag ik met mijn BTS-rijbewijs rijden in het buitenland?

Vooralsnog is Nederland het enige EU-land met een erkende BTS-opleiding. Na het behalen van een BTS-rijbewijs krijgt u een speciale code op het rijbewijs (code 102) die aangeeft dat u van een BTS gebruik moet maken. Dit is een nationale code. Deze code wordt niet zondermeer erkend in het buitenland. Visio raadt u dan ook sterk af om met een BTS in het buitenland te rijden. Wanneer u aangehouden wordt of bij een ongeval betrokken raakt, kan dat tot forse problemen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van de schadeverzekering.
 

Medio 2015 is door de EU wel het voornemen uitgesproken om de BTS op te nemen in de Europese regelgeving als zijnde een toegestaan optisch hulpmiddel. De daarbij behorende wetgeving wordt momenteel uitgewerkt, maar dat kan enkele jaren duren voordat deze ook effectief wordt. Pas vanaf dat moment mag u met een in Nederland behaald BTS-rijbewijs wel in andere EU-landen rijden. Maar zover is het nog niet.


In een aantal staten van de V.S. wordt de BTS wel erkend. In principe zou u in deze (34) staten ook mogen rijden met een in Nederland behaald BTS-rijbewijs. Visio adviseert u nadrukkelijk vooraf toestemming te vragen aan uw autoverzekeraar en navraag te doen bij de bevoegde instantie (Department of Motor Vehicles) van de betreffende staat of het Nederlandse BTS-rijbewijs ter plaatse inderdaad erkend wordt.

In het geval u een auto huurt adviseren we u om de verhuurder vooraf expliciet te informeren over het BTS-rijbewijs en gericht na te vragen of de bijbehorende schadeverzekering ook BTS-rijden dekt.